Τύπος MK20

Top load ceramic kilns

Εσωτ. Διαστάσεις:
Διάμετρος 35 cm X Ύψος 23 cm
Χωρητικότητα: 22 Litres
Βάρος: 50 Kgs

Μέγιστη θερμοκρασία:
1200C - Τύπος: MK20L
1250C - Τύπος: MK20M
1300C - Τύπος: MK20H

Χρόνος Παράδοσης: 2 εβδομάδες

Χωρητικότητα:
Πυρόπλακες: Diam. 30cm
Ωφέλιμο Ύψος: 20 cm
(χωρις την πυρόπλακα του δαπέδου και το στηριγμα της)

Top load ceramic kilns
Τεχνικό έντυπο

Σχέδιο χωρητικότητας
Top load ceramic kilns
Σχέδιο διαστάσεων
Top load ceramic kilns

Παροχή:

Τύπος
T Max
Ισχύς
Παροχή
Ασφάλεια
Ρευματολήπτης
MK20L
1200
2 kW
1 phase
10A
Πρίζα Schuko
MK20M
1250
2.5 kW
1 phase
10A
Πρίζα Schuko
MK20H
1300
2.5 kW
1 phase
10A
Πρίζα Schuko

Τύπος MK45

Top load ceramic kilns

Εσωτ. Διαστάσεις:
Διάμετρος 40 cm X Ύψος 34 cm
Χωρητικότητα: 43 Litres
Βάρος: 60 Kgs

Μέγιστη θερμοκρασία:
1200C - Τύπος: MK45L
1250C - Τύπος: MK45M
1300C - Τύπος: MK45H

Χρόνος Παράδοσης: 2 εβδομάδες

Χωρητικότητα:
Πυρόπλακες: Diam. 35cm
Ωφέλιμο Ύψος: 31 cm
(χωρις την πυρόπλακα του δαπέδου και το στηριγμα της)

Top load ceramic kilns
Τεχνικό έντυπο

Σχέδιο χωρητικότητας
Top load ceramic kilns
Σχέδιο διαστάσεων
Top load ceramic kilns

Παροχή:

Τύπος
T Max
Ισχύς
Παροχή
Ασφάλεια
Ρευματολήπτης
MK45L
1200
3.4 kW
1 phase
16A
Πρίζα Schuko
2 phases
10 A
220 2P+N+E 10A
MK45M
1250
4.5 kW
1 phase
16A
Πρίζα Schuko
2 phases
10 A
220 2P+N+E 10A
MK45H
1300
4.5 kW
1 phase
25A
220 1P+N+E 25A
2 phases
16 A
220 2P+N+E 16A

Τύπος MK60

Top load ceramic kilns

Εσωτ. Διαστάσεις:
Διάμετρος 40 cm X Ύψος 46 cm
Χωρητικότητα: 58 Litres
Βάρος: 80 Kgs

Μέγιστη θερμοκρασία:
1200C - Τύπος: MK60L
1250C - Τύπος: MK60M
1300C - Τύπος: MK60H

Χρόνος Παράδοσης: 2 εβδομάδες

Χωρητικότητα:
Πυρόπλακες: Diam. 35cm
Ωφέλιμο Ύψος: 43 cm
(χωρις την πυρόπλακα του δαπέδου και το στηριγμα της)

Top load ceramic kilns
Τεχνικό έντυπο

Σχέδιο χωρητικότητας
Top load ceramic kilns
Σχέδιο διαστάσεων
Top load ceramic kilns

Παροχή:

Τύπος
T Max
Ισχύς
Παροχή
Ασφάλεια
Ρευματολήπτης
MK60L
1200
4.5 kW
1 phase
25A
220 1P+N+E 25A
3 phases
10 A
220 3P+N+E 10A
MK60M
1250
5.5 kW
1 phase
35A
220 1P+N+E 35A
3 phases
16 A
220 3P+N+E 16A
MK60H
1300
5.5 kW
1 phase
35A
220 1P+N+E 35A
3 phases
16 A
220 3P+N+E 16A

Τύπος MK80

Top load ceramic kilns

Εσωτ. Διαστάσεις:
Διάμετρος 47 cm X Ύψος 46 cm
Χωρητικότητα: 80 Litres
Βάρος: 100 Kgs

Μέγιστη θερμοκρασία:
1200C - Τύπος: MK80L
1250C - Τύπος: MK80M
1300C - Τύπος: MK80H

Χρόνος Παράδοσης: 2 εβδομάδες

Χωρητικότητα:
Πυρόπλακες: Diam. 42cm
Ωφέλιμο Ύψος: 43 cm
(χωρις την πυρόπλακα του δαπέδου και το στηριγμα της)

Top load ceramic kilns
Τεχνικό έντυπο

Σχέδιο χωρητικότητας
Top load ceramic kilns
Σχέδιο διαστάσεων
Top load ceramic kilns

Παροχή:

Τύπος
T Max
Ισχύς
Παροχή
Ασφάλεια
Ρευματολήπτης
MK80L
1200
5.5 kW
1 phase
35A
220 1P+N+E 35A
3 phases
16 A
220 3P+N+E 16A
MK80M
1250
6.5 kW
1 phase
35A
220 1P+N+E 35A
3 phases
16 A
220 3P+N+E 16A
MK80H
1300
6.5 kW
1 phase
35A
220 1P+N+E 35A
3 phases
16 A
220 3P+N+E 16A

Τύπος MK100

Top load ceramic kilns

Εσωτ. Διαστάσεις:
Διάμετρος 52 cm X Ύψος 46 cm
Χωρητικότητα: 98 Litres
Βάρος: 120 Kgs

Μέγιστη θερμοκρασία:
1200C - Τύπος: MK100L
1250C - Τύπος: MK100M
1300C - Τύπος: MK100H

Χρόνος Παράδοσης: 2 εβδομάδες

Χωρητικότητα:
Πυρόπλακες: Diam. 49cm
Ωφέλιμο Ύψος: 43 cm
(χωρις την πυρόπλακα του δαπέδου και το στηριγμα της)

Top load ceramic kilns
Τεχνικό έντυπο

Σχέδιο χωρητικότητας
Top load ceramic kilns
Σχέδιο διαστάσεων
Top load ceramic kilns

Παροχή:

Τύπος
T Max
Ισχύς
Παροχή
Ασφάλεια
Ρευματολήπτης
MK100L
1200
6.5 kW
1 phase
35A
220 1P+N+E 35A
3 phases
16 A
220 3P+N+E 16A
MK100M
1250
8 kW
3 phases
20A
220 3P+N+E 20A
MK100H
1300
8 kW
3 phases
20A
220 3P+N+E 20A

Τύπος MK120

Top load ceramic kilns

Εσωτ. Διαστάσεις:
Διάμετρος 58 cm X Ύψος 46 cm
Χωρητικότητα: 122 Litres
Βάρος: 125 Kgs

Μέγιστη θερμοκρασία:
1200C - Τύπος: MK120L
1250C - Τύπος: MK120M
1300C - Τύπος: MK120H

Χρόνος Παράδοσης: 2 εβδομάδες

Χωρητικότητα:
Πυρόπλακες: Diam. 53.3cm
Ωφέλιμο Ύψος: 43 cm
(χωρις την πυρόπλακα του δαπέδου και το στηριγμα της)

Top load ceramic kilns
Τεχνικό έντυπο

Σχέδιο χωρητικότητας
Top load ceramic kilns
Σχέδιο διαστάσεων
Top load ceramic kilns

Παροχή:

Τύπος
T Max
Ισχύς
Παροχή
Ασφάλεια
Ρευματολήπτης
MK120L
1200
8 kW
3 phases
20A
220 3P+N+E 20A
MK120M
1250
9 kW
3 phases
20A
220 3P+N+E 20A
MK120H
1300
9 kW
3 phases
20A
220 3P+N+E 20A

Τύπος MK155

Top load ceramic kilns

Εσωτ. Διαστάσεις:
Διάμετρος 58 cm X Ύψος 58 cm
Χωρητικότητα: 153Litres
Βάρος: 140 Kgs

Μέγιστη θερμοκρασία:
1200C - Τύπος: MK155L
1250C - Τύπος: MK155M
1300C - Τύπος: MK155H

Χρόνος Παράδοσης: 2 εβδομάδες

Χωρητικότητα:
Πυρόπλακες: Diam. 53.3cm
Ωφέλιμο Ύψος: 55 cm
(χωρις την πυρόπλακα του δαπέδου και το στηριγμα της)

Top load ceramic kilns
Τεχνικό έντυπο

Σχέδιο χωρητικότητας
Top load ceramic kilns
Σχέδιο διαστάσεων
Top load ceramic kilns

Παροχή:

Τύπος
T Max
Ισχύς
Παροχή
Ασφάλεια
Ρευματολήπτης
MK155L
1200
9 kW
3 phases
20A
220 3P+N+E 20A
MK155M
1250
10.5 kW
3 phases
20A
220 3P+N+E 20A
MK155H
1300
10.5 kW
3 phases
20A
220 3P+N+E 20A

Τύπος MK150

Top load ceramic kilns

Εσωτ. Διαστάσεις:
Διάμετρος 52 cm X Ύψος 69 cm
Χωρητικότητα: 147 Litres
Βάρος: 150 Kgs

Μέγιστη θερμοκρασία:
1200C - Τύπος: MK150L
1250C - Τύπος: MK150M
1300C - Τύπος: MK150H

Χρόνος Παράδοσης: 2 εβδομάδες

Χωρητικότητα:
Πυρόπλακες: Diam. 49cm
Ωφέλιμο Ύψος: 66 cm
(χωρις την πυρόπλακα του δαπέδου και το στηριγμα της)

Top load ceramic kilns
Τεχνικό έντυπο

Σχέδιο χωρητικότητας
Top load ceramic kilns
Σχέδιο διαστάσεων
Top load ceramic kilns

Παροχή:

Τύπος
T Max
Ισχύς
Παροχή
Ασφάλεια
Ρευματολήπτης
MK150L
1200
9 kW
3 phases
20A
220 3P+N+E 20A
MK150M
1250
10.5 kW
3 phases
25A
220 3P+N+E 25A
MK150H
1300
10.5 kW
3 phases
25A
220 3P+N+E 25A

Τύπος MK185

Top load ceramic kilns

Εσωτ. Διαστάσεις:
Διάμετρος 58 cm X Ύψος 69 cm
Χωρητικότητα: 182 Litres
Βάρος: 160 Kgs

Μέγιστη θερμοκρασία:
1200C - Τύπος: MK185L
1250C - Τύπος: MK185M
1300C - Τύπος: MK185H

Χρόνος Παράδοσης: 2 εβδομάδες

Χωρητικότητα:
Πυρόπλακες: Diam. 53.3cm
Ωφέλιμο Ύψος: 66 cm
(χωρις την πυρόπλακα του δαπέδου και το στηριγμα της)

Top load ceramic kilns
Τεχνικό έντυπο

Σχέδιο χωρητικότητας
Top load ceramic kilns
Σχέδιο διαστάσεων
Top load ceramic kilns

Παροχή:

Τύπος
T Max
Ισχύς
Παροχή
Ασφάλεια
Ρευματολήπτης
MK185L
1200
10.5 kW
3 phases
25A
220 3P+N+E 25A
MK185M
1250
11.5 kW
3 phases
25A
220 3P+N+E 25A
MK185H
1300
11.5 kW
3 phases
25A
220 3P+N+E 25A

Τύπος MK230

Top load ceramic kilns

Εσωτ. Διαστάσεις:
Διάμετρος 65 cm X Ύψος 69 cm
Χωρητικότητα: 229 Litres
Βάρος: 180Kgs

Μέγιστη θερμοκρασία:
1200C - Τύπος: MK230L
1250C - Τύπος: MK230M
1300C - Τύπος: MK230H

Χρόνος Παράδοσης: 2 εβδομάδες

Χωρητικότητα:
Πυρόπλακες: Diam. 58.4cm
Ωφέλιμο Ύψος: 66 cm
(χωρις την πυρόπλακα του δαπέδου και το στηριγμα της)

Top load ceramic kilns
Τεχνικό έντυπο

Σχέδιο χωρητικότητας
Top load ceramic kilns
Σχέδιο διαστάσεων
Top load ceramic kilns

Παροχή:

Τύπος
T Max
Ισχύς
Παροχή
Ασφάλεια
Ρευματολήπτης
MK230L
1200
13 kW
3 phases
35A
220 3P+N+E 35A
MK230M
1250
14.5 kW
3 phases
35A
220 3P+N+E 35A
MK230H
1300
14.5 kW
3 phases
35A
220 3P+N+E 35A

Τύπος MK320

Top load ceramic kilns

Εσωτ. Διαστάσεις:
Διάμετρος 76 cm X Ύψος 69 cm
Χωρητικότητα: 314 Litres
Βάρος: 210 Kgs

Μέγιστη θερμοκρασία:
1200C - Τύπος: MK320L
1250C - Τύπος: MK320M
1300C - Τύπος: MK320H

Χρόνος Παράδοσης: 2 εβδομάδες

Χωρητικότητα:
Πυρόπλακες: Diam. 67.3cm
Ωφέλιμο Ύψος: 66 cm
(χωρις την πυρόπλακα του δαπέδου και το στηριγμα της)

Top load ceramic kilns
Τεχνικό έντυπο

Σχέδιο χωρητικότητας
Top load ceramic kilns
Σχέδιο διαστάσεων
Top load ceramic kilns

Παροχή:

Τύπος
T Max
Ισχύς
Παροχή
Ασφάλεια
Ρευματολήπτης
MK320L
1200
16 kW
3 phases
35A
220 3P+N+E 35A
MK320M
1250
17.5 kW
3 phases
35A
220 3P+N+E 35A
MK320H
1300
17.5 kW
3 phases
35A
220 3P+N+E 35A